Volver
931824
Fresa bola CBN Z2 · 30° - 1 Fresa bola CBN Z2 · 30° - 2
Marca: Fresa MD 931824
Ref. 93.1824
93.1824 FRESA BOLA CBN Z2 · 30°